1988-1992 DAIHATSU Charade
1990-1992 DAIHATSU Rocky